De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang krijgen tot deze website. DVDvideosoft.best (\ "DVDVIDEOSOFT \") verleent u het recht om materialen te openen en te downloaden, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de site uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik op de voorwaarde Dat u de auteursrechten en andere gepatenteerde kennisgevingen behoudt die zijn verbonden aan de oorspronkelijke materialen of eventuele kopieën van de materialen. Elk gebruik van de download voor openbare distributies, commerciële uiteinden of andere doeleinden van alle soorten op andere website, netwerkcomputeromgeving of vliegtuigmedia is verboden. Alle edities van de materialen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van materialen, Web-Page Layout en Design kan de auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving of andere relevante wetgeving schenden. Met betrekking tot elk gedrag van het schenden van de bepalingen, heeft DVDVideosoft het recht om legale en eerlijke remedies te nemen.

1. Disclaimer

Met betrekking tot de materialen en informatie die op de website bedekt zijn, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, recensies, webpagina's of links, dvdvideosoftGIVES geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud in ondanks zijn pogingen om nauwkeurige materialen en informatie op de site te bieden. Alle materialen die worden gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de site gebeurt voor uw eigen discretie en risico en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg is van het downloaden van dergelijke materialen of gebruik van de site .

DVDVIDEOSOFTDefinities verwerpt de verantwoordelijkheid van fouten of weglating van de inhoud op de site en eventuele expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties in verband met eigendom, niet-inbreuk op de rechten van derden, kwaliteit en hebben Geen computervirus. DVDVideosoft kan op elk moment zonder melding de inhoud van de website wijzigingen aanbrengen, bezoek de site om toegang te krijgen tot de up-to-date informatie.

DVDVideosoft noemt de producten of oplossingen die door de andere ondernemingen zijn verstrekt, anders dan DVDVideosoftIn de site alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en een dergelijke vermelding betekent niet dat DVDVideosoft-erkenning of aanbeveling van dergelijke producten of oplossingen.

2. Gebruik van software

Alle software die beschikbaar is om te worden gedownload of gebruikt vanaf deze site is het auteursrechtelijk beschermde werk van DVDVideosoft. Gebruik van de software is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de licentieovereenkomst, die gepaard gaat met of is opgenomen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentieovereenkomsten die zijn ondertekend door en tussen u en DVDVideosoft (\ "licentieovereenkomst \"). U moet alle algemene voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en aanvaarden voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is impliciet verboden.

De software is gerechtvaardigd, indien helemaal, alleen volgens de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gerechtvaardigd in de licentieovereenkomst, dvdvideosoftDisplaza's alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

3. Feedback

Alle opmerkingen of materialen die naar DVDVideosoft zijn verzonden, inclusief zonder beperking feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van DVDVideosoft (\ "feedback \") geacht niet-vertrouwelijk te zijn. DVDVideosoft heeft geen enkele vorm van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om te reproduceren, te gebruiken, onthullen, de tentoonstelling, het weergeven, te transformeren, te transformeren, derivaten te maken en de feedback met anderen zonder beperking te verdelen en is vrij om alle ideeën te gebruiken, Concepten, knowhow of -technieken die in dergelijke feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketingproducten die dergelijke feedback bevatten.

4. Auteursrechten

Alle materialen, producten en diensten die op de Site worden gedekt, worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. DVDVideosoft is eigenaar van alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVDVideosoft wordt elke inhoud op de site niet gekopieerd, gedistribueerd, fotokopieerd, gespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of gebruikt voor elk ander commercieel doel door een persoon op welke manier dan ook, tenzij anders gedownload of afgedild is Niet-commercieel en individueel gebruik . Alle logo's, handelsmerken, paginakoppen, afbeeldingen, spatscherm en afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemarkeringen en / of handelsjurk van DVDVideosoft. Behalve zoals expliciet is toegestaan ​​hierin, is een van het merk niet toegestaan ​​om in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook door een individu of een entiteit te worden gecirculeerd.

5. Algemeen

DVDVideosoft kan deze voorwaarden op elk moment zonder verdere melding herzien en u zou deze pagina van tijd tot tijd moeten bezoeken om de nieuwste voorwaarden te bekijken, omdat de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en DVDvideosoft vormen en bindend zijn voor uw gebruik van deze site, vervangt u voorafgaand aan uw gebruik van deze site Overeenkomsten tussen u en DVDVideosoft met betrekking tot uw gebruik van deze site. Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig wordt gehouden door enige wet, regel, orde of regulering van een regering, heeft een dergelijke invaliditeit geen invloed op de afdwingbaarheid van eventuele andere bepalingen van de voorwaarden. Door toegang te krijgen tot deze site, stemt u ermee in om DVDVideosoft te verdedigen, vrijwaren en vasthouden en hun officieren, bestuurders, agenten en werknemers die onschadelijk zijn van en tegen alle claims, verliezen, schade, verplichtingen, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, voortkomend uit of gerelateerd aan uw gebruikersgehalte, gebruik van de site of schending van een van de voorwaarden.

6. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neemt u contact op met DVDVideosoft opDe contact met ons op pagina opDe site.