Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες ή τα προγράμματα περιήγησης που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το dvdvideosoft.best (\ "dvdvideosoft \") σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης υλικών, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό του λογισμικού, των αρχείων, των εικόνων ή των δελτίων τύπου, από τον τόπο αποκλειστικά για την ατομική και μη εμπορική χρήση σας στην κατάσταση Ότι διατηρείτε τις πνευματικά δικαιώματα και άλλες ιδιόκτητες ειδοποιήσεις που συνδέονται με τα αρχικά υλικά ή τα αντίγραφα των υλικών. Οποιαδήποτε χρήση της λήψης για δημόσιες διανομές, εμπορικά άκρα ή άλλους σκοπούς των τύπων σε άλλους ιστότοπους, το δικτυωτό περιβάλλον υπολογιστών ή τα επίπεδα μέσα είναι απαγορεύεται. Όλες οι εκδόσεις των υλικών στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού, διάταξης ιστοσελίδας και σχεδιασμού μπορεί να παραβιάζει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το νόμο περί εμπορικών σημάτων ή άλλους σχετικούς νόμους. Όσον αφορά οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβίασης των διατάξεων, η DVDVideOsoft έχει δικαίωμα να λάβει νομικά και δίκαιη ένδικα μέσα.

1. Αποποίηση ευθυνών

Όσον αφορά τα υλικά και τις πληροφορίες που καλύπτονται από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες, απόψεις, σχόλια, σχόλια, ιστοσελίδες ή συνδέσμους, dvdvideosoft καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα, την επάρκεια και την αξιοπιστία των υλικών και των περιεχομένων Παρά τις προσπάθειές της να παράσχει ακριβή υλικά και πληροφορίες στον ιστότοπο. Οποιοδήποτε υλικό που μεταφορτώνεται ή με άλλο τρόπο που λαμβάνεται με τη χρήση του ιστότοπου γίνεται με τη διακριτική σας ευχέρεια και τον κίνδυνο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν μόλυνση του συστήματος του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη οποιωνδήποτε τέτοιων υλικών ή τη χρήση του ιστότοπου .

Η DVDVIDEOSOFT απελευθερώνει οποιαδήποτε ευθύνη των λαθών ή την παράλειψη του περιεχομένου στον ιστότοπο και οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τα υλικά και τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων, της ποιότητας και της κατοχής των δικαιωμάτων του τρίτου μέρους Δεν υπάρχει ιός υπολογιστών. Το DVDVideOsoft μπορεί να κάνει αλλαγές στα περιεχόμενα του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες.

Η DVDVideOsoft αναφέρει τα προϊόντα ή τις λύσεις που παρέχονται από τις εταιρείες εκτός από το dvdvideosoft τον ιστότοπο μόνο για την παροχή σχετικών πληροφοριών και η αναφορά αυτή δεν σημαίνει αναγνώριση ή σύσταση τέτοιων προϊόντων ή λύσεων.

2. Χρήση λογισμικού

Οποιοδήποτε διαθέσιμο λογισμικό που θα μεταφορτωθεί ή χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο είναι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα του DVDVideosoft. Η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας άδειας χρήσης, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στη συσκευασία του λογισμικού ή άλλων εφαρμοστέων συμφωνιών άδειας χρήσης που υπογράφονται και μεταξύ εσάς και του DVDVideosoft (\ "Συμφωνία άδειας χρήσης \"). Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας άδειας χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με τη συμφωνία άδειας χρήσης απαγορεύεται σιωπηρά.

Το λογισμικό δικαιολογείται, αν όχι, μόνο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας άδειας χρήσης. Εκτός από τις δικαιολογημένες στη Συμφωνία άδειας χρήσης, το DVDVideOsoft Disclaims όλες τις εγγυήσεις και οι όροι όσον αφορά το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των συνθηκών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο ή μη παραβίαση.

3. Ανατροφοδότηση

Οποιαδήποτε σχόλια ή υλικά που αποστέλλονται στο DVDVideOsoft, συμπεριλαμβανομένων των ανατροφοδοτήσεων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες dvdvideosoft (\ "feedback \"), πρέπει να είναι θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτική. Η DVDVideOsoft δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την εν λόγω ανατροφοδότηση και να είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύψει, να εκθέσει, να μεταμορφώσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα και να διανείμει την ανατροφοδότηση σε άλλους χωρίς περιορισμό και να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, Έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοια ανατροφοδότηση για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά δεν περιορίζονται στα αναπτυσσόμενα, παραγωγικά και προϊόντα μάρκετινγκ που ενσωματώνουν τα εν λόγω ανατροφοδότηση.

4. Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα υλικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τον τόπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το DVDVideOsoft κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του DVDVideOsoft, οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο δεν πρέπει να αντιγράφεται, να διανέμεται, φωτοτυπικό, παίζεται, συνδεδεμένο ή μεταδίδεται με σούπερ-συνδέσμους ή να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό από οποιοδήποτε άτομο με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν μεταφορτωθεί ή εκτυπώνεται διαφορετικά Μη εμπορική και ατομική χρήση. Εκτός μόνο όπως επιτρέπεται ρητώς εδώ, οποιοδήποτε από το σήμα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο από οποιοδήποτε άτομο ή οποιαδήποτε οντότητα.

5. Γενικά

Το DVDVideOsoft μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να ελέγξετε τους τελευταίους όρους, επειδή οι όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του DVDVideosoft και είναι δεσμευτικές για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε προηγούμενο Συμφωνίες μεταξύ εσάς και DVDVideOsoft σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων θεωρείται άκυρη με οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, διάταξη ή ρύθμιση οποιασδήποτε κυβέρνησης, η αναπηρία αυτή δεν επηρεάζει τη εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων των όρων. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να υπερασπιστεί, να αποκαταστήσει και να κρατήσει το dvdvideosoft, τις θυγατρικές του και τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, αποζημίωσης, υποχρεώσεις, κόστος και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένων των τελών των δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο του χρήστη, τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή άλλες Ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το DVDVIDEOSoft On , Επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα.