Условията за ползване се прилагат за всички потребители или браузъри, достъпни до този уебсайт. DVDVideosoft.Best ("DVDVideosoft") ви дава право на достъп и изтегляне на материали, включително, но не само на софтуер, файлове, изображения или прессъобщения, от сайта единствено за вашата индивидуална и нетърговска употреба при състоянието Това си запазвате авторските права и други собствени известия, прикрепени към оригиналните материали или копия на материалите. Всяко използване на изтеглянето за публични разпределения, търговски краи или други цели на други видове уебсайт, мрежова компютърна среда или равнинна среда е забранена. Всички издания на материалите на сайта са защитени с авторски права. Всяко неразрешено използване на всички материали, оформление и дизайн на уеб страници може да наруши закона за авторското право, законния закон или други съответни закони. Що се отнася до всяко поведение на нарушаване на разпоредбите, DVDVideosoft има право да предприема правни и справедливи средства за защита.

1. Отказ от отговорност

По отношение на материалите и информацията, обхванати от уебсайта, включително, но не ограничени до текстове, изображения, гледни точки, ревюта, уеб страници или връзки, DVDVideOsoftves Няма гаранция за точността, пълнотата, достатъчността и надеждността на такива материали и съдържание в въпреки опитите му да предоставят точни материали и информация на сайта. Всички материали, изтеглени или по друг начин чрез използването на сайта, се извършват по ваша преценка и риск и вие сте единствено отговорни за всяка инфекция на компютърната система или загубата на данни, която произтича от изтеглянето на такива материали или използване на сайта .

DVDVideoSoft8Наключеност отхвърля всякаква отговорност за грешки или пропускане на съдържанието на сайта и всякакви изрични или имплицитни гаранции за материалите и информацията, включително, но не само за гаранциите, свързани със собствеността, неизвързаността на правата, качеството на трета страна и притежаването на нарушение Няма компютърен вирус. DVDVideosoft може да прави промени в съдържанието на уебсайта по всяко време без никакво уведомление, моля посетете сайта за достъп до актуална информация.

DVDVideoSoft споменава продуктите или решенията, предоставени от компаниите, различни от DVDVideosoft в сайта само за предоставяне на свързана информация и такова спомена не означава DVDVideosoft признаване или препоръка на такива продукти или решения.

2. Използване на софтуер

Всеки софтуер, който може да бъде изтеглен или използван от този сайт, е авторското право на DVDVideosoft. Използването на софтуера е предмет на условията на лицензионното споразумение, което придружава или е включено в пакета от софтуера или други приложими лицензионни споразумения, подписани от и между вас и DVDVideosoft ("лицензионно споразумение"). Трябва да прочетете и приемате всички условия на такова лицензионно споразумение, преди да използвате софтуера. Всяка употреба, възпроизвеждане или разпределение на софтуера, който не е в съответствие с лицензионното споразумение, е имплицитно забранено.

Софтуерът е оправдан, ако изобщо е само в съответствие с условията на лицензионното споразумение. Освен ако не е оправдано в лицензионното споразумение, DVDVideoSoftDisclaims всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбиращи се гаранции и условия на продаваемост, годност за определена цел, заглавие или неизпълнение.

3. Обратна връзка

Всички коментари или материали, изпратени в DVDVideosoft, включително без ограничение обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или всяка свързана информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на DVDVideosoft ("обратна връзка"), считат за неповерителни. DVDVideosoft няма никакво задължение по отношение на такава обратна връзка и да бъде свободна да възпроизвежда, използва, разкрива, показват, показват, трансформират, създават деривативни работи и да разпространява обратната връзка на другите без ограничение и да бъде свободна да използва всякакви идеи, \ t Концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за каквито и да е цел, включително, но не ограничени до разработване, производствени и маркетингови продукти, включващи такава обратна връзка.

4. Изявление за авторски права

Всички материали, продукти и услуги, обхванати от обекта, трябва да бъдат защитени от закона за авторското право. DVDVideoSoft притежава всички авторски права, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено разрешение на DVDVideosoft, всяко съдържание на площадката не се копира, разпространява, фотокопиран, изигран, свързан или предаван със супер връзки или използвани за всяка друга търговска цел от всяко лице по всякакъв начин, освен ако не е изтеглено или отпечатано друго Неправилно и индивидуално използване. С изключение на изрично разрешено тук, всяка от марката не е разрешена да бъде разпространена във всякаква форма или по какъвто и да е никакво лице или всяко лице.

5. Генерален

DVDVideoSoft може да преразгледа тези термини по всяко време без допълнително уведомление и трябва да посетите тази страница от време на време, за да прегледате най-новите условия, тъй като термините представляват цялото споразумение между вас и DVDVideosoft и са задължителни за използването на този сайт, замествайки всеки предишен Споразумения между вас и DVDVideosoft, свързани с използването на този сайт. Ако някоя разпоредба от условията се счита за недействителна от всеки закон, правило, ред или регулиране на всяко правителство, такава недействителност не засяга приложимостта на други разпоредби на условията. Чрез достъпа до този сайт вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и провеждате DVDVideosoft, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители безвредни от и против всички и всички твърдения, загуби, увреждания, пасиви, разходи и разходи, включително адвокатски такси, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използване на сайта или нарушение на всеки от тервите.

6. Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване или други въпроси, моля свържете се с DVDVideoSoft OnThe Свържете се с нас страницата на сайта.