ข้อกำหนดการใช้งานจะต้องใช้กับผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ DVDVideosoft.best (\ "dvdvideosoft \") ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและดาวน์โหลดสื่อมวลชนรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะซอฟต์แวร์ไฟล์รูปภาพหรือข่าวประชาสัมพันธ์จากไซต์เพียงอย่างเดียวสำหรับการใช้งานของคุณและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ ที่คุณรักษาลิขสิทธิ์และประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่แนบมากับวัสดุดั้งเดิมหรือสำเนาของวัสดุใด ๆ การใช้การดาวน์โหลดใด ๆ สำหรับการแจกจ่ายสาธารณะการสิ้นสุดการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของทุกประเภทในเว็บไซต์อื่น ๆ สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสื่อระนาบ ทุกรุ่นของวัสดุในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ การใช้วัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตการจัดวางหน้าเว็บและการออกแบบของเว็บอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องพฤติกรรมใด ๆ ของการละเมิดบทบัญญัติ DVDVIDEOSOFT จะมีสิทธิที่จะแก้ไขกฎหมายและยุติธรรม

1. การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับวัสดุและข้อมูลที่ครอบคลุมในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความภาพจุดชมความคิดเห็นหน้าเว็บหรือลิงก์ DVDVideosoft IVES ไม่มีการรับประกันความถูกต้องครบถ้วนความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของวัสดุและเนื้อหาดังกล่าว แม้จะมีความพยายามในการจัดหาวัสดุและข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดวัสดุใด ๆ หรือที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะดำเนินการตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดเชื้อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดวัสดุหรือการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว .

DVDVideosoft รายงานความรับผิดชอบใด ๆ ของความผิดพลาดหรือการละเว้นของเนื้อหาในเว็บไซต์และการรับประกันที่ชัดเจนหรือโดยนัยสำหรับวัสดุและข้อมูลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและการมี ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ DVDVideosoft อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ โปรดไปที่เว็บไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย

DVDVideosoft กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่จัดทำโดย บริษัท อื่นนอกเหนือจาก DVDVideosoft ในเว็บไซต์เพียงเพื่อการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการกล่าวถึงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการจดจำ DVDVideoSoft หรือคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นดังกล่าว

2. การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดหรือใช้จากเว็บไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ DVDVideosoft การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในแพคเกจของซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอื่น ๆ ที่ลงนามโดยและระหว่างคุณกับ DVDVideosoft (\ "ข้อตกลงใบอนุญาต \") คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ การใช้งานการทำสำเนาหรือการกระจายของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยปริยาย

ซอฟต์แวร์รับประกันหากทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นตามที่รับประกันในข้อตกลงใบอนุญาต DVDVideosoftDisclaims การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขการค้าโดยนัยทั้งหมดการออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อหรือการไม่ละเมิด

3. ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือวัสดุที่ส่งไปยัง DVDVideosoft รวมถึงโดยไม่มีข้อเสนอแนะที่ จำกัด เช่นคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรแกรมหรือบริการของ DVDVideosoft (\ "ข้อเสนอแนะ \") จะเป็น ถือว่าไม่เป็นความลับ DVDVideosoft จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะต้องมีอิสระที่จะทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงแสดงการเปลี่ยนแปลงการสร้างผลงานอนุพันธ์และแจกจ่ายข้อเสนอแนะให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด และต้องใช้ความคิดใด ๆ แนวคิดความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตและการตลาดที่ผสมผสานข้อเสนอแนะดังกล่าว

4. งบลิขสิทธิ์

วัสดุผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ครอบคลุมในเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ DVDVideosoft เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ DVDVideosoft เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์จะไม่ถูกคัดลอกกระจายถ่ายเอกสารเล่นเชื่อมโยงหรือส่งด้วยลิงก์พิเศษหรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ โดยบุคคลใด ๆ ในทุก ๆ วิธีการใด ๆ เว้นแต่จะดาวน์โหลดหรือพิมพ์เป็นอย่างอื่น การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการใช้งานของแต่ละบุคคล ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในที่นี้เครื่องหมายใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้หมุนเวียนในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยบุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลใด ๆ

5. ทั่วไป

DVDVideosoft อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมและคุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดเนื่องจากข้อกำหนดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ DVDVideosoft และมีผลผูกพันกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้แทนที่ก่อน ข้อตกลงระหว่างคุณกับ DVDVideoSoft เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขใด ๆ ถูกจัดขึ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของรัฐบาลใด ๆ การทุพพลภาพดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนด โดยการเข้าถึงไซต์นี้คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียชิงให้และถือ DVDVideosoft บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่ของพวกเขากรรมการตัวแทนและพนักงานที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องสูญเสียความเสียหายหนี้สินค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณการใช้เว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ

6. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อ DVDVideosoft ที่หน้าติดต่อเราในเว็บไซต์