UHD vs 4K: Hur det påverkar dig

Senast uppdaterad om 2022-06-24 Diane
DVDFab All-In-One
DVDFab All-In-One
AI-Powered 25-in-1 Complete DVD/(4K UHD) Blu-ray/Video Solutions.

Teknik som betraktas som en konstart i dagens TV-upplösning kan när som helst bli föråldrad. Det har skett en snabb förbättring av upplösningsstandarderna under de senaste åren, från HD till Ultra HD, som sedan togs över av4K och sedan till nya 8K som snart kommer att ta över allt. Alla dessa termer kan ibland vara förvirrande och skillnaden mellan4K ochUHD i synnerhet. Det finns ett antagande att när man jämför UHD vs 4k är upplösningarna något liknande, men det är inte hela sanningen.

UHD vs 4K: How It Affects You

Kort beskrivning av 4K och UHD

4K:Begreppet 4K har sitt ursprung i en terminologi för film, även om det inte är helt korrekt, men det används fortfarande för TV. 4K är en horisontell upplösning på 4096 pixlar. Antalet pixlar som arrangeras vertikalt är 2160 eller 2K specifikt för tv-apparater. Eftersom de ovan nämnda pixlarna är avsedda för tv-apparater används ibland även termen 4K2K. Mer exakt uttryckt kan en UHD-tv dock inte mäta sig med nivån på en4K upplösning, eftersom den har färre horisontella pixlar. I verkligheten används dessa två termer ofta synonymt. Det nuvarande innehållet görs med hjälp av 4K eftersom det är den nuvarande standarden för projektion och digital redigering, som främst används för filmiska ändamål.

Vad är UHD?

Ultra High Definition eller UHD är en efterföljare till full HD-upplösningen. UHD är en upplösning på 3840 x 2160 pixlar, vilket är nästan fyra gånger högre än vad den var i sin föregångare. UHD är också en konsumentstandard som huvudsakligen används för konsumentändamål, t.ex. HDTV-apparater och tv-apparater.

DVDVideoSoft: What Is UHD?

Kvalitet och upplösning

4K är efterföljaren till 2K-filmstandarden. Upplösningen i 2K är 2048 x 1080 medan 4K är fyra gånger större än den tidigare standarden med en upplösning på 4096 x 2160.

UHD eller Ultra High Definition delas vidare in i två delar, nämligen UHDRV1 och UHDRV2. Den grundläggande skillnaden mellan de två är att UHDTV1 har en upplösning på 3840 x 2160 och UHDRV2 har en mycket högre upplösning på 7680 x 4320. UHDTV2 kallas också Quad Ultra High Definition eller QUHD.

I jämförelse missar UHDTV1 256 pixlar jämfört med 4K, vilket ger 4K en liten fördel. UHDTV2 å andra sidan jämförs snarare med 8K och den slår lätt 4K när det gäller upplösningen.

Quality And Resolution: uhd vs 4k

Vad är 4K Ultra UHD och 4K UHD?

Bildskärmstillverkarna använder ofta termerna 4K och UHD tillsammans medan det är uppenbart att dessa två termer är olika. Det är inte så att företagen inte är medvetna om skillnaden mellan dessa två termer, huvudtanken är att den övergripande kvaliteten på 4K är jämförbar med UHDTV1:s upplösning.

Även ur synvinkeln av en ökad försäljning ger tillägget av termen UHD en större effekt. Termen 4k UHD som företagen använder för sina produkter är egentligen UHDTV1 som också är konsumentstandard. Så även om 4K UHD är en teknisk term ger den i själva verket inte hela kvaliteten på 4K.

What is 4K Ultra UHD And 4K UHD?

Vad exakt är det du äger?

Det är uppenbart att du nu säkert undrar vad det är som du äger? Hur stor är sanningshalten i den etikett som finns på din enhet? Sanningen är att majoriteten av de bildskärmar som kallas UHD,4K eller 4K ULTRA HD eller 4K UHD alla är ingenting annat än UHDTV1.

Den verkliga anledningen till detta är att medan 4K är en kvalitetspremie av dem alla, används den endast för filmiska ändamål eftersom det blir lätt att filma i den. UHDTV1 fungerar absolut bra för konsumentenheterna eftersom de använder förhållandet 16:9. Med det sagt, när du spelar upp ett 4K-innehåll på din UHD-skärm, skärs antingen de extra pixlarna bort av tv-apparatens programvara eller så upplever du några svarta staplar i botten och toppen av skärmen för att bibehålla förhållandet 16:9.

Bortsett från de flesta enheter som använder UHDTV1-upplösning finns det några få skärmar som faktiskt har lyckats hålla sig till den äkta 4K-upplösningen i stället för att arbeta med UHDTV1-standarderna, främst 4K-spelskärmar. För att verifiera om skärmen är 4K eller UHDTV1 kan man bekräfta den maximala upplösningen som kan stödjas av skärmen. Det finns en möjlighet att tillverkarna öppet bluffar och blandar ihop de två termerna 4K och UHD, det ovan nämnda sättet fungerar bäst för att verifiera upplösningens äkthet.

UHD VS 4K: en standardjämförelse

Det är mycket välkänt att 4K och UHD är de vanligaste standarderna, men etiketten på toppen av din skärm är inte helt 4K utan mer som UHDTV1. Man kan känna att man missar de extra pixlarna, men sanningen är att 16:9 är idealiskt för en HDTV och hela dess innehåll.

Den grundläggande skillnaden mellan UHD och 4k är att en UHD är en sändningsstandard och en konsumentskärm, medan 4K är en biografstandard och en professionell produktion.

Uhd Vs 4k: A Standard Comparison

Skillnader mellan UHD-upplösning och 4K-upplösning

  1. De vanligaste upplösningsstandarderna är 4K, UHD, Full HD och HD-ready.
  2. Termerna UHD och 4K, som är efterföljare till Full HD, används ofta som synonymer.
  3. Termen 4K härstammar från filmterminologin och betecknar en upplösning på 4096 horisontella pixlar.
  4. UHD-upplösningen i nästan alla tv-apparater är dock \"endast\" 3840 x 2160 pixlar.

Slutligen, med de snabba framstegen på alla områden är det lika nödvändigt för konsumenterna att vara medvetna om de apparater de använder och om de verkligen erbjuds det som utlovas eller inte. Ovanstående punkter kan fungera som en standardpunkt för forskning före eventuella inköp.

Differences Between in UHD Resolution and 4K Resolution

Vanliga frågor:

  1. Vad är skillnaden mellan UHD- och 4K-upplösningar?

Begreppen 4K och UHD används omväxlande på marknaden, men UHD betyder en skärm med 3840 x 2160 pixlar och 4K-upplösning betyder en skärm med 4096 x 2160 pixlar.

  1. Vad är fördelen med en 4K-upplösning?

4K-upplösningen är nästan fyra gånger större än en normal upplösning.

  1. Varför används UHD och 4kK ofta som synonymer?

UHD delas vidare upp i två delar, nämligen UHDTV1 och UHDTV2. Kvaliteten på 4K och UHDTV1 är nästan jämförbar och därför används dessa två termer ofta synonymt.

  1. Skapar förlusten av de extra pixlarna en enorm effekt?

Om sanningen ska fram så påverkar det inte riktigt kvaliteten på skärmen eftersom 16:9-formatet är standardformatet och därmed har förlusten av de extra pixlarna ingen stor inverkan.

relaterade artiklar