Användarvillkoren ska tillämpas på alla användare eller webbläsare som besöker denna webbplats. DVDVideoSoft.Best   (\ "DVDVideoSoft \") ger dig rätten att komma åt och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvara, filer, bilder eller pressmeddelanden, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning under förutsättning att att du behåller copyright och andra meddelanden som bifogas originalmaterialet eller kopior av materialet. All användning av nedladdningen för offentliga distributioner, kommersiella ändamål eller andra syften av något slag på annan webbplats, nätverksansluten datormiljö eller plan media är förbjuden. Alla utgåvor av materialet på webbplatsen är upphovsrättsskyddade. All obehörig användning av material, webbsidans layout och design kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagstiftningen eller andra relevanta lagar. När det gäller alla beteenden som bryter mot bestämmelserna, har DVDVideoSoft  rätt att vidta rättsliga och rättvisa åtgärder.

 

1. Ansvarsfriskrivning

 

När det gäller material och information som täcks på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger DVDVideoSoft  ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet för sådant material och innehåll i trots sina försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material eller användning av webbplatsen .

 

DVDVideoSoft  frångår definitivt allt ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och alla uttryckliga eller underförstådda garantier för materialet och informationen, inklusive men inte begränsat till garantier relaterade till äganderätt, brott mot tredje parts rättigheter, kvalitet och att ha inget datavirus. DVDVideoSoft  kan göra ändringar i innehållet på webbplatsen när som helst utan någon anmälan, besök webbplatsen för att få tillgång till aktuell information.

 

DVDVideoSoft  omnämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av andra företag än DVDVideoSoft  på webbplatsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte DVDVideoSoft  erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

 

2. Användning av programvara

 

All programvara som finns tillgänglig för nedladdning eller användning från den här webbplatsen är DVDVideoSofts upphovsrättsskyddade verk. Användningen av programvaran är föremål för villkoren i licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och DVDVideoSoft   (\ "Licensavtal \"). Du måste läsa och acceptera alla villkor i ett sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är implicit förbjuden.

 

Programvaran garanteras, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som sägs i licensavtalet, tar DVDVideoSoft  bort alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

 

3. Återkoppling

 

Alla kommentarer eller material som skickas till DVDVideoSoft, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från DVDVideoSoft (\ "Feedback \"), ska vara anses vara icke-konfidentiellt. DVDVideoSoft har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa härledda verk och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, begrepp, kunskap eller tekniker som ingår i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

 

4. Upphovsrätt

 

Allt material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrättslagen. DVDVideoSoft äger alla upphovsrätt om inte annat anges. Utan skriftligt förhandstillstånd från DVDVideoSoft får inget innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överföras med superlänkar eller användas för något annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ner eller skrivs ut för icke-kommersiell och individuell användning.   Alla logotyper, varumärken, sidhuvuden, bilder, stänkskärm och grafik som visas på den här webbplatsen är servicemärken och / eller handel med DVDVideoSoft. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri, får inget av varumärket cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

 

5. Allmänt

 

DVDVideoSoft kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare meddelande och du bör besöka den här sidan då och då för att granska de senaste villkoren, eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och DVDVideoSoft och är bindande för din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och DVDVideoSoft om din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i villkoren hålls ogiltig av någon lag, regel, ordning eller reglering från någon regering, ska sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av några andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att försvara, skada och hålla DVDVideoSoft, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda ofarliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatarvode som härrör från eller är relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av villkoren.

 

6. Kontaktinformation

 

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta DVDVideoSoft på sidan Kontakta oss på webbplatsen.