Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej strony internetowej. Dvdvideosoft.Best ("DVDVideosoft") zapewnia prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym oprogramowania, plików, obrazów lub komunikatów prasowych, z witryny wyłącznie dla indywidualnego i niekomercyjnego użytku w stanie Zachowasz prawa autorskie i inne właściwe powiadomienia dołączone do oryginalnych materiałów lub jakichkolwiek kopii materiałów. Wszelkie wykorzystanie pobierania dystrybucji publicznych, komercyjnych końcówek lub innych celów jakichkolwiek typów na innej stronie internetowej, środowisko komputerowe w sieci lub media płaski jest zabronione. Wszystkie edycje materiałów na stronie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie nieautoryzowane użycie materiałów, układu stron internetowych i projektowania może naruszać prawo autorskie, prawo znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. W odniesieniu do wszelkich zachowań naruszających przepisy, DVDvideosoft ma prawo do podejmowania prawnych i sprawiedliwych środków zaradczych.

1. Zastrzeżenie

W odniesieniu do materiałów i informacji objętych stroną internetową, w tym, w tym, ale nie wyłącznie, teksty, obrazy, punkty widoku, recenzje, stron internetowych lub linków, DVDvideosoft__6 Nie gwarancji dokładności, kompletności, wystarczalności i niezawodności takich materiałów i zawartości Pomimo swoich prób zapewnienia dokładnych materiałów i informacji na stronie. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane dzięki zastosowaniu witryny odbywa się według własnego uznania i ryzyka oraz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zakażenie systemu komputerowego lub utraty danych, które wynika z pobierania takich materiałów lub korzystania z witryny .

DVDvideosoftDefinysely zrzeka się odpowiedzialności błędów lub pominięcia treści na miejscu i wszelkich wyraźnych lub niejawnych gwarancji na materiały i informacje, w tym, ale nie ograniczone do gwarancji związanych z własnością, niebędącą naruszeniem praw osób trzecich, jakości i posiadania Brak wirusa komputera. DVDvideosoft może wprowadzić zmiany w zawartości witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia, odwiedź witrynę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

DVDvideosoft wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż DVDVideosoftin Witryna tylko do dostarczania powiązanych informacji, a także wspomina nie oznacza rozpoznawania dvdvideosoft ani rekomendacji takich produktów lub rozwiązań.

2. Korzystanie z oprogramowania

Dostępne oprogramowanie do pobrania lub używane z tej strony jest prawa autorskie DVDvideosoft. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania lub innych obowiązujących umów licencyjnych podpisanych przez Ciebie i DVDvideosoft ("umowa licencyjna"). Musisz przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki takiego umowy licencyjnej przed użyciem oprogramowania. Wszelkie zastosowanie, reprodukcja lub dystrybucja oprogramowania, które nie jest zgodne z umową licencyjną, jest niejawnie zabronione.

Oprogramowanie jest uzasadnione, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków gwarantowanych w umowie licencyjnej, DVDvideosoftDiSlaims wszystkie gwarancje i warunki w odniesieniu do oprogramowania, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje i warunki handlowności, fitness do określonego celu, tytułu lub naruszenia.

3. Informacje zwrotne.

Wszelkie komentarze lub materiały wysyłane do DVDvideosoft, w tym bez opczenia się z ograniczeniami, takimi jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej strony internetowej lub innych produktów, programów lub usług DVDVideosoft ("Feedback"), uważany za nieudany. DVDVideosoft nie ma żadnego zobowiązania w odniesieniu do takiego sprzężenia zwrotnego i będzie swobodnie reprodukować, używać, ujawnić, wykazywać, wyświetlać, przekształcić, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innych bez ograniczeń i mogą być bezpłatne do używania wszelkich pomysłów, Koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej opinii w jakimkolwiek celu, w tym, w tym, ale nie ograniczające się do rozwoju, produkcji i produktów marketingowych zawierających taką informację zwrotną.

4. Oświadczenie o prawach autorskich.

Wszystkie materiały, produkty i usługi objęte witryną są chronione prawem autorskim. DVDvideosoft posiada wszystkie prawa autorskie, o ile nie podano inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody DVDvideosoft każda zawartość na stronie nie powinna być kopiowana, rozproszona, kserokopiejna, odtwarzana, połączona lub przesyłana za pomocą super-links lub wykorzystywana do jakiejkolwiek innej cele komercyjnej przez każdą osobę w żaden sposób, o ile nie pobrano lub wydrukowano Użycie niekomercyjne i indywidualne. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, którykolwiek ze znaku nie jest dozwolony w żadnym formularzu lub w dowolnym środkom przez żadną jednostkę lub dowolny podmiot.

5. Ogólny

DVDvideosoft może zrewidować te warunki w dowolnym momencie bez dalszych powiadomień i powinieneś odwiedzić tę stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć najnowsze warunki, ponieważ terminy stanowią całą umowę między Tobą a DVDvideosoft i są wiążące do korzystania z tej strony, zastąpiając jakąkolwiek wcześniejszą Umowy między Tobą a DVDvideosoft odnoszą się do korzystania z tej witryny. Jeżeli jakiekolwiek świadczenie terminów odbywa się nieprawidłowe zgodnie z prawem, przepisami, porządkiem lub regulacją każdego rządu, taka inwalidztwo nie wpływa na wykonalność żadnych innych postanowień terminów. Dostęp do tej witryny zgadzasz się na bronić, zabezpieczenia i posiadanie DVDvideosoft, jego stowarzyszonych i ich oficerów, dyrektorów, agentów i pracowników nieszkodliwych z wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym opłaty adwokatów, wynikające z lub związane z treścią użytkownika, korzystania z witryny lub naruszenie któregokolwiek z warunków.

6. Dane kontaktowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań, skontaktuj się z DVDvideosoft OnThe Skontaktuj się z nami na stronie na stronieThe.